FMK bygningen

Locations

FMK bygningen, eller Flymaterielkommandoen, som den hed i Flyvestation Værløses tid, er en gul murstensbygning fra 1954 på ca. 6000m2. Den har flere hundrede tomme kontorer i forskellige størrelser, lange gange og trappeopgange.

Bygningen er flere gange blevet brugt ved filmoptagelser som offentlige kontorer, institutioner, politistation, fængsel og lignende.