Filmstationen A/S – Administration

Direktionen:

Anders Engelbrecht

Thomas Kristensen

 

Daglig leder og koordinator:

Rikke Gro Nielsen

 

Projektleder:

Johnny Nielsen

 

Vicevært:

Claus Thor Rasmussen

 

Gartner:

Marteinn Orri Jönsson